20 Bình luận
 • 247az
  Chứng tỏ an ninh về nguồn nước của mình có vấn đề lớn
 • kienbk42
  Để bọn khốn nạn cấp nước cho mình thì phải chấp nhận nó cấp sản phẩm như c** thôi, trách nhiệm thuộc về toàn dân nhé!
 • Mr_Casanova
  thì vẫn thế này thôi. trước ăn rồi mà không biết ấy chứ
 • bills4
  Thì chả ai biết vẫn ăn uống bình thường, có bệnh thì vô đa khoa . Hết !
 • shvthn
  Đúng thế, nhà máy nước cấp cho dân mới cần cảnh vệ chứ không phải mấy bố bí thơ, chủ tịt.
 • molym
  Thì vẫn như này thôi, ai chết mặc ai, nhà giám đốc có dùng nước sông đà đâu mà sợ
 • virus_muzic
  Đang thấy các báo ở VN nhẫm lẫn giữa hai chất Xylene và Styrene. Đăng loạn hết cả lên.
 • junthuy
  Tôi xin nghiêm túc nhận trách nhiệm ????
 • buros
  Lấy dân làm gốc, gốc hút hết chất thải cho lá xanh tươi
 • comotomo
  D** chết thì chôn cứ nhặng cả lên. Đã là dân nước chxhcn việt nam thì không sợ hi sinh. Dioxin bom mỹ còn không sợ nữa là dăm ba cái thứ linh tinh này. Đẻ, đẻ nữa, đẻ mãi...chết vẫn đẻ bù kaka
 • giangmt85
  Do thằng nào tận miền núi hoà bình đổ dầu thải ra suối, sau đó nó chẩy ra rồi vào hồ chứa dự trữ nc của nhà máy, nhà máy phát hiện có dầu loang ở hồ chứ nhưng ko xử lý rồi vào đg ống, giờ thì chuyện đã rồi
 • signoreV
  Trách nhiệm của toàn dân chứ ai ra nữa mà hỏi.
 • trangpt86
  DM Các ông chỉ xứng đáng để bóp cổ hàng ngày thôi ...
 • bazota
  Để bọn nó làm l.đạo thì phải chịu thôi. May đấy, vẫn chưa phải là thuốc độc.
 • gahoi
  Tay bẩn thì rửa bằng nước. Nước bẩn thì rửa bằng..........dầu
 • taititan
  Bọn nó chỉ lo an ninh đâu đâu, tròn khi những thứ như nguồn nước là tối quan trọng đối với đời sống người dân thì chúng nó coi nhẹ
 • dangquang1020
  Tại thằng đổ nhé, chứ nước tao có lọc đâu mà bắt tao chiu trách nhiệm
Website liên kết