2 Bình luận
  • 247az
    Vậy nên ở VN thường hay có vụ xây nhà để được đền bù hoặc xây rồi hợp thức hóa sau là vậy
Website liên kết