1 Bình luận
  • leicas
    Quy hoạch của ngừoi ta là hai hoà với thiện nhiên, họ hiểu rõ bảo vệ và gìn giữ môi trường quan trong như nào đối với cuộc sống con ngừoi và lâu dài cho các thế hệ.... Nhìn về Việt Nam mới thấy sẵn sàng chổng mông tất cả vào mọi thứ!
Website liên kết