1 Bình luận
  • lilian_hoang
    Đơn giản người nhật bản giống như bông hoa nở trong bùn đất. Chẳng ai có thể chống lại thiên nhiên nên cách tốt nhất là đối mặt với nó một cách tích cực nhất.
Website liên kết