1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Kéo nó về bãi. Cho thuê diễn tập gì đó thu phí. Nó còn nằm ở đó thì còn ghi nhận doanh thu trên bctc, bán nó là ghi lỗ là lại mất thưởng như chơi.
Website liên kết