2 Bình luận
  • TKM
    Khi tổng biên tập yêu cầu bài dài 4 trang giấy mới cho đăng LOL
  • epro2k7
    Khi số chữ cũng đc đem ra để tính nhuận bút kkk, văn hay như Ma Văn Kháng còn gì nữa các bác nhở
Website liên kết