1 Bình luận
  • Sonomi102
    Cũng chuẩn. Thời kỳ thức đêm liên tục, ăn mì tôm đêm, sau 1,5 năm dính quả combo béo phì từ 63 lên 72kg và quả sỏi thận
Website liên kết