1 Bình luận
  • ntmj27
    Nửa đầu bài mở câu chuyện khá ổn, nửa sau dở tệ. Đáng lẽ là 1 bài hay cuối cùng thành 1 bài vô thưởng vô phạt dạng tản văn. Không đề nghị mọi người đọc
Website liên kết