22 Bình luận
  • K2T2
    Em thấy ngon hơn NT.
    Chỉ trích cái méo gì, cứ có ngon là em hưởng ứng. Đám kia ngu thế ko biết thưởng thức . chấp cả cđm ????
Website liên kết