1 Bình luận
  • lenamduytuan
    Thứ nhất: là dân chủ tập trung, chống tham nhũng có chọn lọc, xây dựng quyền lợi tập trung cho nhóm lợi ích.
    Thứ hai: là quan trường lười nhác không làm gì, quan chức thà làm ít để ít phạm sai lầm.
    Thứ ba: là nói khác so với làm. Tìm mọi cách để kiểm soát tài sản vào quyền lực vào tay Đảng. Đưa người vào doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát đối với doanh nghiệp tư nhân.
Website liên kết