2 Bình luận
  • vantaitanthanhloi
    ở VN có cái bài là xay đi rồi làm cái biên bản phạt cho đúng quy trình xong cái biên bản ấy là giấy hợp thức hóa cho giấy phép xay dựng. Bơm cho ông Chủ Tịch mớ là có cái thư tay gởi phòng TNMT "giúp nó làm giấy tờ là xong"
  • hungskate
    Xây xấu thôi. Mời BillBensley về xây xem có trầm trồ khen hết lời không ????????????
Website liên kết