1 Bình luận
  • kunboi256
    "Bảo kê không mua chuộc được hết cả phường"
    Câu này bác Nhân nói chính quyền hay nhân dân ạ?
Website liên kết