2 Bình luận
  • hiall
    Đóng cửa cái cuối cùng thì Ác mộng đã bắt đầu lâu rồi chứ!
  • hungpv
    1 là ko ác mộng lắm, 2 là ác mộng từ lâu rồi. Vì hoạt động sản xuất của SS ở TQ còn rất ít, cái này là cái cuối cùng rồi.
Website liên kết