2 Bình luận
  • SeineRiver2
    Mở bài "Công cụ jailbreak không phải là hiếm, nhưng điểm đặc biệt của Chiếu Bí là Apple sẽ không thể nào ngăn được nó. Tại sao lại như vậy?"

    Đọc đến hết bài vẫn chả thấy nói tại sao. Và cũng không thấy nói cái phần mềm mới này hoạt động khác gì với cái cũ
Website liên kết