3 Bình luận
  • Leo222
    cái này nó nhiều khi còn tuỳ thuộc vào cơ chế của nước ta nữa, nếu mình miễn nhiều nước thì nước đó lại miễn cho ta, các bạn Mẽo còn đang bảo sao visa họ cấp cho mình 1 năm mà mình chỉ cho 3 tháng kia kìa.
Website liên kết