2 Bình luận
  • vnsm
    Cứ thấy cảnh cầm chích điện đi rà cá là muốn chửi!
    • Greenaholic91
      @vnsm xem lại mấy link bên dưới, 2018, vẫn còn ít, 2017, vẫn còn thấy nhắc đến vấn đề cầm chích điện nhưng đến 2019 thì mấy ông cầm nhan nhản, nhà báo cũng chả thèm đề cập đến, coi như việc hiển nhiên rồi
Website liên kết