1 Bình luận
  • vinh7
    Thường có 1 xu hướng thế này. Xăng tăng thì vàng giảm và vàng giảm thì xăng tăng.
Website liên kết