2 Bình luận
  • Jackie_Chu_ai
    Chị này giọng Bắc, chắc có nhiều bác sẽ nói người Bắc thế này thế kia, nhưng quan điểm của mình là vùng nào cũng có con người như thế, cần phải lên án.
  • __Logan__
    Dân mọi
Website liên kết