1 Bình luận
  • paduc83
    Thấy bảo tăng do tính lại GDP thôi chứ theo Phương pháp cũ thì còn thấp so với tháng 9 năm trc
Website liên kết