8 Bình luận
  • minhtinhbinh
    Thứ nhất, cái quan trọng là care xem tài liệu ấy có ah tới bản chất vụ án không? Thứ 2 là tài liệu nhập thuốc về bán có cái méo gì mà up úp mở mở mật với cả khẩu nghe đau cả mề
  • tctk
    Vụ này chắc tới đây thôi, còn lại khả năng cao là chìm xuồng tiếp
Website liên kết