2 Bình luận
  • ketsuda
    Chốt lại quảng cáo Aha Move còn nếu doanh thu từ các app giao đồ ăn mà ảnh hưởng tiêu cực + kéo doanh thu cửa hàng đi xuống thì tự các nhà hàng sẽ rời bỏ app... Các app đã không phát triển như vũ bão & khuyến mãi tận răng khách hàng như bây giờ
  • vantaitanthanhloi
    cũng hay nhỉ, cùng sử dụng dịch vụ như nhau đứa nào chạy khuyến mại nhiều sẽ lên đầu, thế là tụi nó tự chiến với nhau thằng thứ 3 đứng giữa ăn 2 đầu rồi nhìn nó tự giết nhau kaka.
Website liên kết