10 Bình luận
  • HansNam
    công nhận hồi 2,5 triệu năm trước không khí trong lành hơn thật, em không bị khó thở như bây giờ
Website liên kết