3 Bình luận
  • crazymaster13
    Trong một nền báo chí mà cả ngày chỉ cướp, hiếp, chém giết thì cần lắm những tin nhân văn như thế này
  • laoxao
    Hiếu thuận là tốt nhưng tôi thích những người hiếu thuận trong im lặng hơn
Website liên kết