1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Bản thân trong phật giáo ni củng chưa từng có chổ đứng ngang hàng đc với tăng.
Website liên kết