2 Bình luận
  • TKM
    Ngày xưa được học là người miền núi hay du canh du cư, đến đâu đốt rừng đến đấy.
    • taicv
      @tkm sách giáo khoa đâu có nói vụ vua mèo bình định nguyên khu Hà Giang, Pháp sợ chạy co vòi
Website liên kết