1 Bình luận
  • cafebuon1111
    Công nhận đẹp. Các kiến trúc do người Pháp thiết kế để lại cho mình đa phần là tuyệt tác. Hy vọng mấy bố sau này có trùng tu gì nữa cũng đừng phá đi cái kiến trúc nguyên thủy của nó
Website liên kết