16 Bình luận
  • kanishi
    ko tịch thu tài sản à
    tử hình đi
  • Fej
    Chắc ngồi 5 năm lại thi hành án tốt giảm nhẹ hình phạt ra tù là có nghìn tỏi tiêu, đầu tư có lãi là đây chứ đâu
Website liên kết