14 Bình luận
  • Duy_Truong
    Ơ. Thế đi WC trong khu này là phóng uế trên di sản à? M, đâu ra cái kiểu suy luận hay ho vại!
Website liên kết