3 Bình luận
 • zingdata
  trời lấy cái này thì sẽ cho họ cái khác
 • SuperSliver
  AGT đa số giải nhất đều là ca sĩ hoặc có liên quan đến âm nhạc, có vẻ tình yêu âm nhạc của dân Mỹ vẫn còn nồng nàn lắm, nhưng với mình nghe chừng hơi nhàm
  • SeineRiver2
   @supersliver BGT cũng thế mà, Paul Pot season 1. Season 6, 7, 8: 3 giải đều là singers Thực ra âm nhạc phổ biến hơn so với các hình thức nghệ thuật khác, nên cũng dễ đánh giá và được vote hơn
Website liên kết