1 Bình luận
  • Sir_Duke
    Đàn ông - giống loài hiểm ác & đáng sợ nhất trên đời nhưng lúc nào cũng cố đổ vấy hết tội lỗi cho giới còn lại. Nội chuyện đổ thừa thôi cũng cho thấy giống đực nó nguy hiểm ntn.
Website liên kết