3 Bình luận
  • VTV
    Fadil bản thấp có thể mua ở một số nguồn không chính thức với giá khoảng 360tr
  • nam_tien
    Vào nghía tý mà thấy 399 triệu, Số sàn nên lại đi ra. Giờ đi số sàn trong cảnh tắc đường của thành phố thì khác gì hành xác 😎
Website liên kết