1 Bình luận
  • yikas
    1 dạng là nguyên chất. 1 dạng hợp chất. chung quy thì cũng là thuỷ ngân nó bốc hơi rồi ngấm đi đâu rồi thì ai biết
Website liên kết