1 Bình luận
  • Scouter
    Giải này mà chỉ đá phòng ngự phản công thì cũng chỉ ăn lol. Phải đủ sức mạnh để giải quyết đối thủ, thêm chút liều lĩnh nữa
Website liên kết