15 Bình luận
  • taicv
    Đọc bài này đi ạ, đoạn cắt này không phản ánh cái title của video.
    http://tinyurl.com/y5obpwzz
    Nhân vật nam trong bài là sở khanh chính hiệu, "là thứ hèn hạ nhưng trở nên quý giá" ở làng quê sau chiến tranh.
Website liên kết