1 Bình luận
  • vn_forest
    Ngày xưa đi bệnh viện (công) còn yên tâm. Nay thì sợ thật.
    Kinh tế lên, KHCN lên, dân trí lên... nhưng đạo đức lại đi ngược. Em tự quay về nghiên cứu tự chữa bệnh thông thường cho mình. Khi nào hiểm nghèo rồi tính tiếp.
Website liên kết