9 Bình luận
  • duy_nam
    Còn nó thì đang "vần" mình ở bãi Tư Chính, nghe nói Exxonmobil bỏ cuộc rồi, vụ này không có US vô chắc VN mình thua nó
  • Mr_Qt
    thể thao và chính trị không liên quan đến nhau
Website liên kết