2 Bình luận
  • totaltinh
    cuộc chiến còn dài hơi với truyền thống .
  • Chungvnid
    Nhìn grab phát triển sẽ thấy tại sao Uber thua lỗ. Mặc dù nền tảng tốt và là những người đi tiên phong nhưng họ ko thấu hiểu địa phương và khách hàng, thì thua lỗ là điều tất yếu.
    Khu bình dân mà a cứ bán món đặc sản thì lỗ là điều có thể đóan trước.
Website liên kết