1 Bình luận
  • Kieuleminh
    31 năm ánh sáng thì nó cũng chỉ là hành tinh mà ta có thể theo dõi thôi, chứ còn chuyện tới được đó thì mùa quýt nhé
Website liên kết