13 Bình luận
  • signoreV
    Trong khi chờ kết luận của các cơ quan chức năng thì đề nghị các cơ quan đổi chỗ cho người dân ở đó, các đồng chí dọn tới đó ở để tiện cho công việc chức năng của quý vị.
Website liên kết