4 Bình luận
  • Botram
    Không biết có đúng quy trình không
  • CONGTM09
    Mấy cái nhà máy dọc Nguyễn Trãi này nên di dời ra ngoại thành được rồi. Cách 2km vẫn nghe nồng nặc mùi thuốc là của ông Thăng Long.
  • Fej
    Cái giá cho việc Không chịu đầu tư hệ thống báo cháy tự động
Website liên kết