1 Bình luận
  • TKM
    Bụng đói thì sao phải canh giữ phổi xanh cho thằng khác làm gì.
Website liên kết