5 Bình luận
  • hao29
    Quay lại với TPP đi anh Trump, bọn em vẫn mở cửa đợi anh. Hãy trị tàu bằng cách chuyên nghiệp, đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có nhiều đồng minh cùng tham gia, hơn là dùng mỗi cách đánh thuế bột phát, chộp dật nghiệp dư như bây giờ. Có thể anh vẫn phải vỗ béo bọn em, nhưng hãy vỗ béo những đứa không có khả năng bật lại được mình, chứ không phải là nuôi béo cái thằng nó lớn nó có thể xiên anh.
  • phanvanhau11
    kiểu này yên lại lên chót vót nữa rồi
Website liên kết