6 Bình luận
  • TanNg
    Gì phải khổ thế. Ông nói gì nó cũng surprise hết á.
Website liên kết