20 Bình luận
  • quaiquy
    @supersliver lạ con khỉ Nó cố tình như vậy để lấy gây sự chú ya vì là ng nước ngoài. Lúc chưa nổi và còn quen Đạt, diễn ở quận Thủ Đức Sài Gòn, nó lên hát và giao lưu mình còn khen nói tiếng Việt rành và chuẩn.
Website liên kết