2 Bình luận
  • trytothelongway
    Đúng là hay cá.
  • meetsub
    Tối qua đọc cái này cũng thấy một vài ý hữu ích. Nhưng cơ bản mình thấy phong cách của bạn này là vướng đâu thì rút ra kinh nghiệm để sửa chứ chưa nâng lên được thành hiểu biết sâu, mang tính lý luận để xử lý được nhiều case khác mình chưa vướng, thế nên chắc còn phải sửa dài dài
Website liên kết