8 Bình luận
 • Langtu2000
  nếu ra một vấn đề rất hay nhưng phân tích vẫn chưa thấm lắm, hơi lủng củng thành ra dài dòng
 • ConCoVN
  Bài viết hay! Nhưng phải thay đổi quan điểm cá nhân trước hay cả xã hội trước?
 • hong_tran
  Mỗi chúng là là duy nhất! Duy nhất trong 1 tổng thể thống nhất!
  Nếu cho mình là 1 cái gì riêng biệt tách rời thì có lẽ không phải!
  Giống như không có mùa đông thì cũng chẳng có mùa xuân! Không có anh thì cũng không có em!
  Rõ là riêng biệt đấy nhưng liên quan với nhau lắm! Cái này có vì cái kia có mà!
  (P/s: Mình mới đọc qua bài thôi và không hiểu rõ ý bài viết...)
 • HuyThai
  câu kinh điển: remember that you are unique, just like everyone else
 • hiepca
  Khi có tiền thì cái tôi cũng sẽ đc giải phóng từ từ.
Website liên kết