17 Bình luận
  • bonsevich
    Nói thì hay lắm. Viettel của ông rác đầy có thấy ông dọn cho khách đâu. Giờ quản bộ TTTT rồi mà rác các nhà mạng đầy ra đó có thấy ông dọn đâu.
  • signoreV
    Chắc hợp tác với bên vệ sinh môi trường
Website liên kết