1 Bình luận
  • einherjar006
    Top comment trên HN: Lần đầu có một thử nghiệm điều trị (clinical trial) phải kết thúc sớm hơn dự định vì quá hiệu quả, khiến việc kéo dài thử nghiệm là thiếu đạo đức đối với những bệnh nhân được thử nghiệm bằng những loại thuốc khác.
Website liên kết