17 Bình luận
  • cuong1971
    Từ lúc khởi đầu ,chỉ có hư không và bống tối .Rồi
    BANG
    Từ đó bắt đầu không gian ,thời gian và vật chất vô tận .Thực tế đã chứng minh rằng ,không gian và thời gian có 7 chiều lặp đi lặp lại . Bắt đầu từ chiều thú 2 đến chiều thứ 7 nó làm chúng ta đảo điên và mệt mỏi ,rã rời .Chỉ đến chiều Chủ Nhật mới cho chúng ta một chút thảnh thơi thư giãn
Website liên kết