7 Bình luận
  • paduc83
    Có cn tư bản là có khủng hoảng, mark đã nói rồi mà, họ luôn cố sx hàng hóa đến mức thừa thãi.
  • yaly
    Khủng hoảng kinh tế hay suy thoái nó là chu kỳ đồng hành với phát triển thôi, chiến tranh và hòa bình luôn lặp đi lặp lại từ thời cổ đại tới giờ, vũ khí khác, mặt trận khác, chiến tranh không có đúng hay sai, chỉ quyết định cái gì tồn tại.
Website liên kết